01 فروردين 1362

پروژه

طراحی و احداث یک واحد تولید نوار چسب کارتن در خسرو شهر (آذربایجان شرقی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1362

پروژه

طراحی احداث راه اندازی و تحویل واحدهای تولید قاشق و چنگال و...

ادامه مطلب...
01 فروردين 1363

پروژه

مطالعه و ارائه طریق و انجام عملیات طراحی، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی ساختمانی و تاسیساتی و نظارت عالی بر اجرای عملیات

ادامه مطلب...
01 فروردين 1363

پروژه

بررسی و ارزشیابی طرح آهک صنعتی (به منظور ارائه به بانک رفاه کارگران)

ادامه مطلب...
01 فروردين 1363

پروژه

نظارت بر کارهای ساختمانی و نصب و راه اندازی مکانیکی و برقی مربوط به احداث کارخانه آهک صنعتی و ساختمانی لرستان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1363

پروژه

احداث کارخانه تولید آجر ماشینی در سمنان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1363

پروژه

بررسی و ارزشیابی طرح کارخانه شیشه چناران و تهیه گزارش لازم برای تصمیم گیری توسط بانک رفاه کارگران

ادامه مطلب...
01 فروردين 1363

پروژه

تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1364

پروژه

مطالعه، طراحی و نظارت بر احداث یک واحد تولید شیرآلات بهداشتی و ساختمانی در استان مرکزی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1364

پروژه

مطالعه مقدماتی و تهیه نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی موجود کارخانه دارو پخش

ادامه مطلب...
صفحه1 از15