01 فروردين 1367

پروژه

مطالعه توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح تولید پنیر سفید به ظرفیت 500 تن در سال

ادامه مطلب...
01 فروردين 1370

پروژه

بهبود روشهای ارزی + طرح کارانه

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

استقرار سیستم حسابرسی مدیریت

ادامه مطلب...
01 فروردين 1379

پروژه

شناخت و ارزیابی وضعیت موجود گردش مالی و حسابداری، اداری و مدیریت بیمارستان ولی عصر زنجان، اراک و مشهد

ادامه مطلب...
01 فروردين 1382

پروژه

تعیین نقش مطلوب بنادر ایران در جهان و منطقه در 10 سال آینده

ادامه مطلب...
01 فروردين 1388

پروژه

تاثیر تحریم های بین المللی موجود بر علیه ایران بر فعالیتهای سازمان بنادر و دریانوردی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1388

پروژه

تاثیر بحرانهای اقتصادی بر فعالیتهای سازمان بنادر و دریانوردی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1389

پروژه

بسته های مطالعاتی فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی

ادامه مطلب...