معرفی شرکت و زمینه فعالیت

سابقه تاسیس و فعالیت
شركت بنیاد صنعتی ایران (سهامی خاص) در اسفندماه 1360 به همت عده‌ای از مهندسان و مدیران صنعتی كشور كه دانش و تجربه طولانی در زمینه‌های صنعتی، علمی و مدیریتی داشتند و علاقه‌مند به خودكفایی فنی و اقتصادی و افزایش توان و ظرفیت تولیدی كشور از طریق دستیابی به فناوری نوین و پیشرفته جهانی، بكارگیری دانش و تجربه متخصصین داخلی و امكانات و منابع معنوی و مادی میهن عزیزمان بودند، پایه‌گذاری گردید.
در سال 1364، فعالیت شركت در زمینه‌های مهندسی و صنعت، مدیریت، سیستم و اقتصاد متمرکز گردید و صلاحیت آن در رشته مدیریت و سیستم و مطالعات اقتصادی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.
در سال 1365، شركت به عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران در آمد و هم اكنون از اعضای فعال و عضو شورای مركزی جامعه مذكور می‌باشد.
پس از آن با ورود فناوری اطلاعات، طراحی و استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت در حیطه فعالیت واحد فناوری‌اطلاعات در بنیاد صنعتی ایران قرار گرفت و با اجرای چندین پروژه در این زمینه، موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک گردید.