بیانیه چشم انداز

«سازمانی پیشتاز و مورد اطمینان و معتبر در سطح ملی و بین‌المللی برای کمک مؤثر به توسعه‌ی مدیریت در سازمان‌ها. مجموعه‌ای با توانایی‌های علمی، انسانی، سازمانی و مدیریتی لازم برای اصلاح و تحول مدیریت در کشور و رفع مسائل و مشکلاتِ توسعه و پیشرفت سازمان‌ها، در سطح کلان و خرد، از طریق ارائه‌ی خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ی مدیریت. سازمانی پویا، منعطف و یادگیرنده. سازمانی زنده و با نشاط دارای فضایی جذاب برای ارزش‌آفرینی جوانان علاقمند به توسعه‌ی مدیریت و صنعت در کشور. دارای نقشی آشکار در توسعه و کاربرد دانش مدیریت.»