بیانیه ماموریت

«فلسفه‌ی وجودی بنیاد صنعتی ایران کمک به توسعه‌ی همه‌جانبه و متوازن کشور از طریق اصلاح و بهبود و ارتقای مدیریت در سطوح مختلف است. توسعه‌ی جامعه در سه سطح مرتبط و متأثر از هم صورت می‌گیرد. توسعه در سطح افراد وظیفه‌ی نظام آموزشی و پرورشی کشور، به طور عام، است و توسعه در سطح کلانِ حاکمیتی مأموریت احزاب و سازمان‌های سیاسی است. با این وجود توسعه در سطح میانیِ سومی نیز صورت می‌گیرد و آن سطحِ سازمان‌ها است که به دلیل واسطه بودن، بیش‌ترین تأثیر را بر تحول دو سطح دیگر دارد. امروز نقش سازمان‌ها و نهادها به عنوان حلقه‌های واسط ارکان جامعه‌ی متکثر و به هم پیوسته‌ی بشری بسیار حیاتی و کلیدی است.

به این ترتیب و به منظور ایفای نقشی سازنده در توسعه‌ی جامعه، مأموریت بنیاد صنعتی ایران کمک مؤثر به ایجاد و توسعه‌ی نهادها و سازمان‌های موفق از طریق ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی مدیریت و مهندسی و آموزش‌های سازمانی است و همواره توانمندی خود در ارائه‌ی این خدمات را گسترش می‌دهد. بنیاد صنعتی ایران برای بهره‌ورتر ساختن منابع مورد استفاده و ایجاد هم‌افزایی، بازار خود را در میان مشتریانی می‌جوید که با عزمی جدی و با آمادگی لازم برای تغییر و تحول، این خدمات را به کارگیرند. بنیاد صنعتی ایران برای تحقق چشم‌انداز مطلوب خود از مجموعه‌ی بهترین و مؤثرترین ابزارها و روش‌ها که برآمده از دانش روز جهانی، تجربه‌ی مفید سازمانی و خلاقیت منابع انسانی خود است بهره می‌گیرد. بر این اساس، عامل حیاتی موفقیت بنیاد صنعتی ایران کارکرد درست نظام مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی در جهت جذب، حفظ و توسعه‌ی این سرمایه‌های سازمانی و انسانی است.»