مشاوره مدیریت


دانش عمیق، تجربه طولانی و حسن شهرت مدیران و كارشناسان بخش مدیریت و سیستم شركت بنیاد صنعتی ایران باعث شده است كه این بخش به یكی از نهادهای قابل اعتماد كشور و صاحب نظر در زمینه نظام‌های مدیریت، مطالعات مرتبط با طرح‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیك تبدیل شود.

 • برنامه‌ریزی استراتژیك
  • برنامه ریزی استراتژیک تعاملی
  • برنامه ریزی استراتژیک رقابتی
  • جاری سازی استراتژی با رویکرد و ابزار کارت امتیازی متوازن  BSC
  • ارزیابی پیشرفت برنامه‌ها و دستیابی به اهداف
 • نظام‌های مدیریتی
  • طراحی ساختار سازمانی و نظام‌های عملیاتی
  • طراحی نظام‌های منابع انسانی و بهره‌وری
  • عارضه یابی و بازنگری مدیریت سازمانها
  • استقرار مدل‌های سرآمدی و تعالی سازمانی EFQM
 • نظام‌های فرایندی
  • مهندسی مجدد فرایندها
  • نظام مدیریت کیفیت فرایند محور
  • ابزارهای اتوماسیون و بهبود فرایندها
 • دوره های آموزشی
  • مدیریت استراتژیک
  • رقابت
  • بهبود فرایندها
  • مدیریت مالی و ریسک
  • خلاقیت، نوآوری و تغییر

 

 

 

01 فروردين 1365

پروژه

طراحی و اجرای مجموعه نظامهای عملیاتی و مدیریت در صنایع آذرآب

ادامه مطلب...
01 فروردين 1365

پروژه

آموزش، مشاوره، طراحی و اجرای نظام برنامه ریزی (آینده ساز)

ادامه مطلب...
01 فروردين 1365

پروژه

استفاده از خدمات مهندسی در مورد نقش آموزشی - تحقیقاتی طرحهای بزرگ صنعتی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1366

پروژه

مطالعه، تهیه طرح و اجرای کارها و طرحهای مورد تایید کارفرما

ادامه مطلب...
01 فروردين 1366

پروژه

بررسی و تجزیه و تحلیل فنی - اقتصادی و مالی طرح ساخت وانت 2400 - 2 تنی و تهیه گزارش توجیهی مربوط

ادامه مطلب...
01 فروردين 1366

پروژه

طراحی نظامهای عملیات مدیریت

ادامه مطلب...
01 فروردين 1368

پروژه

بررسی و تجزیه و تحلیل فنی - اقتصادی و مالی طرح تولید موتورسیکلتهای تریل و تهیه گزارش توجیهی مربوط

ادامه مطلب...
01 فروردين 1369

پروژه

طراحی سیستم مدیریت

ادامه مطلب...
01 فروردين 1370

پروژه

طبقه بندی مشاغل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب...
01 فروردين 1372

پروژه

ارزیابی وضع موجود نظام آب و فاضلاب کشور و تعریف سیمای مطلوب سازمان و مدیریت آب و فاضلاب کشور و برنامه ریزی و تعیین فعالیتهای لازم برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب به ویژه خصوصی سازی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1372

پروژه

تعیین روش تعیین حق الزحمه مهندسان مشاور

ادامه مطلب...
01 فروردين 1373

پروژه

برنامه ریزی استراتژیک و طراحی ساختار سازمانی و نظامهای مدیریت شرکت خانه سازی ایران

ادامه مطلب...
01 فروردين 1373

پروژه

طراحی تفصیلی سازمان و نظامهای مدیریت و نظارت بر اجرای آنها

ادامه مطلب...
01 فروردين 1374

پروژه

طرح کوتاه مدت نظام آمارهای ثبتی در بخش تامین اجتماعی - شناخت وضع موجود روشها، رویه ها و فرمهای در جریان بخش تامین اجتماعی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1374

پروژه

طرح کوتاه مدت نظام آمارهای ثبتی در بخش بازرگانی - شناخت وضع موجود روشها، رویه ها و فرمهای در جریان بخش بازرگانی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1374

پروژه

طرح کوتاه مدت نظام آمارهای ثبتی در بخش آب و برق - شناخت وضع موجود روشها، رویه ها و فرمهای در جریان بخش آب و برق

ادامه مطلب...
01 فروردين 1374

پروژه

طرح کوتاه مدت نظام آمارهای ثبتی در بخش بانکها و موسسات اعتباری- شناخت وضع موجود روشها، رویه ها و فرمهای در جریان بخش موسسات مالی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1374

پروژه

طرح کوتاه مدت نظام آمارهای ثبتی در بخش آموزش - شناخت وضع موجود روشها، رویه ها و فرمهای در جریان بخش آموزش

ادامه مطلب...
01 فروردين 1374

پروژه

طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی و تعیین وظایف ستاد و مناطق ششگانه

ادامه مطلب...
01 فروردين 1374

پروژه

طراحی ساختار علوم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب...
صفحه1 از5