فناوری اطلاعات

بنیاد صنعتی ایران با تكیه بر دانش گسترده و تجربه طولانی در زمینه ‏های مدیریت و نظام‏های اطلاعاتی، به منظور بهینه سازی و تکمیل خدمات خود در اجرای فرایندها، به اجرای خدمات زیر در زمینه فن‏اوری اطلاعات می ‏پردازد:

 

  • تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات سازمانها با استفاده از مدل‏های معماری سازمانی (IT Master Plan)
  • تولید و اجرای سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه، فروش، ارتباط با مشتریان (CRM)، مالی، حقوق‌ودستمزد، مدیریت دانش بر اساس معماری جدید یكپارچه
  • تحلیل، طراحی، پیاده‏سازی، نصب و اجرای نرم‏افزارهای مورد نیاز رشته‌های تخصصی در سازمان‌ها (سیستمهای سفارش مشتری) بر اساس استاندارد های روز RUP
  • نظارت بر اجرای طرح‌های نرم‌افزاری

01 فروردين 1377

پروژه

تکمیل، آموزش و نظارت بر اجرای طرح کوتاه مدت نظام آمارهای ثبتی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1379

پروژه

شناخت و تجزیه و تحلیل آمارهای ثبتی شرکت سهامی شیلات ایران (دفتر مرکزی)

ادامه مطلب...
01 فروردين 1381

پروژه

طراحی کلی و طراحی تفصیلی سیستم های جامع بازرگانی و جامع اداری و نیروی انسانی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1381

پروژه

طراحی سیستم های عملیاتی- اطلاعاتی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1382

پروژه

یکپارچه سازی فرایندها و سیستم های اطلاعاتی شرکت دنا سهم به کمک نرم افزار BizTalk

ادامه مطلب...
01 فروردين 1382

پروژه

تدوین برنامه جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

تولید بسته نرم افزاری سیستم اطلاعات مدیریت شرکتهای مهندسی مشاور

ادامه مطلب...
01 فروردين 1393

پروژه

قرارداد انفورماتيكي طراحي، شناخت و آناليز سامانه يكپارچه مالي

ادامه مطلب...