01 فروردين 1367

پروژه

مطالعه توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح تولید پنیر سفید به ظرفیت 500 تن در سال

ادامه مطلب...
01 فروردين 1370

پروژه

بهبود روشهای ارزی + طرح کارانه

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

استقرار سیستم حسابرسی مدیریت

ادامه مطلب...
01 فروردين 1379

پروژه

شناخت و ارزیابی وضعیت موجود گردش مالی و حسابداری، اداری و مدیریت بیمارستان ولی عصر زنجان، اراک و مشهد

ادامه مطلب...
01 فروردين 1377

پروژه

تکمیل، آموزش و نظارت بر اجرای طرح کوتاه مدت نظام آمارهای ثبتی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1379

پروژه

شناخت و تجزیه و تحلیل آمارهای ثبتی شرکت سهامی شیلات ایران (دفتر مرکزی)

ادامه مطلب...
01 فروردين 1381

پروژه

طراحی کلی و طراحی تفصیلی سیستم های جامع بازرگانی و جامع اداری و نیروی انسانی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1381

پروژه

طراحی سیستم های عملیاتی- اطلاعاتی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1362

پروژه

طراحی و احداث یک واحد تولید نوار چسب کارتن در خسرو شهر (آذربایجان شرقی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1362

پروژه

طراحی احداث راه اندازی و تحویل واحدهای تولید قاشق و چنگال و...

ادامه مطلب...
صفحه1 از22