مقالات

از ظهور اقتصاد اشتراکی گرفته تا انعطاف پذیری فراهم شده توسط فناوری های تازه برای دورکاری، چشم انداز محیط کاری که ما امروز می شناسیم سریع تر از هر زمان دیگری در حال تغییر و تحول است. برخی از این تغییرات کوچک، و برخی دیگر تغییرات عمده ای محسوب می شوند، اما همه ی آنها بر نحوه ی استخدام، اخراج و مدیریت در سال های پیش رو تأثیرگذار خواهند بود.
ده کارآفرین از شورای کارآفرینان جوان امریکا (YEC) پیش بینی های خود را از روند های در حال ظهور آینده در حوزه ی کار و تغییراتی که در محیط کار ما به وجود می آورند ارائه کرده اند که مطالعه ی آنها می تواند برای هر کسی که نیم نگاهی به آینده ی این حوزه دارد مفید باشد.

ادامه مطلب...