01 فروردين 1386

پروژه

تولید هویج فرآوری شده

ادامه مطلب...
01 فروردين 1386

پروژه

امکان سنجی و توجیه پذیری اجرای طرح ذرت بو داده و پفک ذرت در استان مرکزی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1386

پروژه

محاسبات و طراحی فونداسیون سیلوهای 20000 تنی گندم (بدون شمع کوبی)

ادامه مطلب...
01 فروردين 1386

پروژه

مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری اجرای طرح احداث کارخانه تولید شکر از چغندرقند

ادامه مطلب...
01 فروردين 1386

پروژه

مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری اقتصادی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

مطالعات امکان سنجی جامع احداث واحد تولید

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

موسسه تحقیقات تهیه و اصلاح نهال و بذر

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری طرح احداث کارخانه تولید پیچ و مهره در شهرستان خمین

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری طرح احداث تولید انواع غذاهای آماده و حلال

ادامه مطلب...
01 فروردين 1387

پروژه

مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری طرح احداث کارخانه تولید پیچ و مهره

ادامه مطلب...