01 فروردين 1370

پروژه

استفاده از خدمات مهندسی در مورد تهیه طرح مجتمع فرآوری سیب زمینی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1370

پروژه

بررسی پیشرفت کار خدمات طرح پنیر شرکت کشت صنعت و دامداری پنیر ایران

ادامه مطلب...
01 فروردين 1370

پروژه

بررسیهای مربوط به فرآیند تولید، انتخاب ماشین آلات و طراحی ساختمانهای صنعتی و اداری و تاسیسات جانبی لازم جهت تولید کسانتر آب گریپ فروت

ادامه مطلب...
01 فروردين 1370

پروژه

احداث مجتمع های کشتارگاهی تهران و شهرکرد

ادامه مطلب...
01 فروردين 1370

پروژه

استفاده از خدمات مهندسی جهت انجام مطالعات و نقشه ها در ارتباط با صنایع در شهر جدید بینالود

ادامه مطلب...
01 فروردين 1371

پروژه

استفاده از خدمات مهندسی مشاور در مورد مطالعات مراحل اول و دوم کارهای ساختمانی طرح مراکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام

ادامه مطلب...
01 فروردين 1371

پروژه

انجام مطالعات فنی، اقتصادی و مالی لازم برای انتخاب  و تولید ادوات هیدرولیک (پمپها، هیدروموتورها و شیرها)

ادامه مطلب...
01 فروردين 1372

پروژه

طراحی مقدماتی و طراحی تفصیلی و نظارت بر مکانیزه کردن یک انبار روباز در بندر امام خمینی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1372

پروژه

استفاده از خدمات مهندسی مشاور در مورد طرح موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در استان آذربایجان شرقی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1372

پروژه

استفاده از خدمات مهندسی مشاور در مورد مطالعات مراحل اول و دوم کارهای ساختمانی طرح موسسه تحقیقات مهندسی زراعی در کرج

ادامه مطلب...