01 فروردين 1367

پروژه

استفاده از خدمات مهندسی مشاور در مورد طرح احداث کارخانه تولید شکرخام از نیشکر به ظرفیت 110000 تن شکر در سال و ساختمانها و تاسیسات مشترک بین کارخانه

ادامه مطلب...
01 فروردين 1368

پروژه

طراحی، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی، تهیه فهرست های مقادیر بصورت مجزا و تفکیک شده برای هر قسمت و دفترچه های محاسبات جهت قسمتهایی از کارخانه آهک صنعتی و ساختمانی لرستان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1368

پروژه

مطالعات و تهیه طرح مقدماتی و تفصیلی برای توسعه و افزایش مطلوب ظرفیت تولید کارخانه محصولات غذایی شرکت دشت مرغاب

ادامه مطلب...
01 فروردين 1368

پروژه

بررسی و تهیه شناسنامه مربوط به زمین محل احداث پروژه غذای کودک در تاکستان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1368

پروژه

مطالعه توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح تولید نان لواش ماشینی به ظرفیت 10-8 تن در روز در شرق استان گیلان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1368

پروژه

طراحی، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی، تهیه فهرست های مقادیر بصورت مجزا و تفکیک شده برای هر قسمت و دفترچه های محاسبات جهت قسمتهایی از کارخانه آهک صنعتی و ساختمانی لرستان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1369

پروژه

محاسبات سازه ای و تهیه نقشه های اجرای فونداسیون ماشین آلات و قالب گیری کارخانه کارفرما

ادامه مطلب...
01 فروردين 1369

پروژه

انجام و ارائه کلیه خدمات مهندسی مشاور در ارتباط با احداث واحد تولید غذای ماهی در استان خوزستان با ظرفیت سالانه 50 هزار تن

ادامه مطلب...
01 فروردين 1369

پروژه

توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تولید فرو آلیاژها در استان سمنان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1369

پروژه

تجهیزات آزمایشگاهی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در استانهای آذربایجان شرقی، گیلان، مرکزی، کرمان و مازندران

ادامه مطلب...