01 فروردين 1365

پروژه

نظارت بر اجرای عملیات تکمیل و راه اندازی کارخانه کارفرما واقع در 2 کیلومتری پلدختر لرستان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1365

پروژه

بررسی و تجزیه تحلیل فنی - اقتصادی طرح تولید قوای محرکه در موتورسیکلت گازی 50 سی سی و تکمیل فرمهای مخصوص وزارت صنایع سنگین

ادامه مطلب...
01 فروردين 1365

پروژه

طراحی و نظارت بر اجرای سیستم انبار و مدیریت مدیریت مواد صنایع ذوب فلزات غنی آباد

ادامه مطلب...
01 فروردين 1365

پروژه

مطالعه توجیهی - اقتصادی، فنی و مالی طرح مجتمع دامداری گرمسار و طراحی و نظارت بر اجرا و راه اندازی طرح فوق

ادامه مطلب...
01 فروردين 1366

پروژه

طراحی مسجد شهدای شهر صنعتی البرز- قزوین

ادامه مطلب...
01 فروردين 1366

پروژه

مطالعات توجیهی طرح بسته بندی ادویه و خشکبار

ادامه مطلب...
01 فروردين 1366

پروژه

مطالعات توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح تولید آرد به ظرفیت یکصد تن آرد خبازی در روز در شرق استان گیلان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1366

پروژه

خدمات مهندسی در مورد مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در 4 استان کشور

ادامه مطلب...
01 فروردين 1366

پروژه

تهیه و تدوین ضوابط محاسباتی نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و انبارهای سیب زمینی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1367

پروژه

خدمات مهندس مشاور برای مطالعات و خدمات نظارت کارهای معماری

ادامه مطلب...