01 فروردين 1393

پروژه

خدمات مشاور براي تدوين مشخصات فني عمومي در زمينه‏هاي ساختمان، تاسيسات و تجهيزات يك كارخانه توليد كاغذهاي چاپ و تحرير از باگاس نيشكر

ادامه مطلب...
01 فروردين 1393

پروژه

مطالعات امكان سنجي و توجيه پذيري فني و اقتصادي احداث كارخانه توليد شكر در استان خوزستان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1394

پروژه

مطالعات امكان سنجي و توجيه پذيري فني و اقتصادي طرح توليد آهك در استان كردستان

ادامه مطلب...
01 فروردين 1394

پروژه

مطالعات امكان سنجي و توجيه پذيري فني و اقتصادي طرح ساخت بارج اقامتي عملياتي 200 نفره جرثقيل دار در كيش

ادامه مطلب...
01 فروردين 1394

پروژه

مطالعات امكان سنجي و توچيه پذيري فني و اقتصادي طرح توليد بلوك و پانل سبك گازي و ملات خشك در استان كرمانشاه

ادامه مطلب...
صفحه15 از15