01 فروردين 1364

پروژه

مطالعه توجیهی - اقتصادی، فنی و مالی طرح تولید پنیر و اجرای مراحل 2 و 3

ادامه مطلب...
01 فروردين 1364

پروژه

مطالعه توجیهی - اقتصادی، فنی و مالی طرح تولید پنیر سفید با 40% شیرخشک و طراحی و نظارت بر اجرا و راه اندازی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1364

پروژه

مطالعه علمی و فنی و بررسی ماشین آلات تولید رب گوجه و کنسرو نخود فرنگی، ذرت و انواع خورشها

ادامه مطلب...
01 فروردين 1364

پروژه

تصفیه و دفع پساب کارخانه چرم آذر

ادامه مطلب...
01 فروردين 1364

پروژه

تهیه طرح فاز 1 و 2 پروژه تاسیسات نمونه بیوگاز 50 مترمکعبی واقع در هنرستان کشاورزی آموزش و پرورش ورامین

ادامه مطلب...
01 فروردين 1365

پروژه

خدمات مشاور برای توسعه و تکمیل تجهیزات کارخانه گچ ماشینی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1365

پروژه

طراحی و نظارت بر اجرا و راه اندازی طرح تولید دوغ گازدار و آب معدنی در پلوری

ادامه مطلب...
01 فروردين 1365

پروژه

مطالعه توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح تولید آرد گندم با ظرفیت تولید 20 تا 25 تن در 8 ساعت کار و تهیه طرح کلی و طراح اجرایی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1365

پروژه

مطالعه توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح خشک کردن (میوه و سبزیجات) و بسته بندی آنها و تهیه طرح کلی و طرح اجرایی و نظارت بر اجرای آن و عمدتا با ماشین آلات داخلی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1365

پروژه

مطالعه توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح هسته گیری، ضد عفونی و بسته بندی خرما و تهیه طرح کلی و طرح اجرایی و نظارت بر اجرای آن و عمدتا با ماشین آلات داخلی

ادامه مطلب...