01 فروردين 1389

پروژه

تفاهم نامه همکاری با شرکت QPR

ادامه مطلب...
01 فروردين 1389

پروژه

برنامه استراتژيك با رويكرد تعاملي

ادامه مطلب...
01 فروردين 1389

پروژه

برنامه ريزي بلند مدت كوتاه مدت و طراحي ساختار سازماني و بهبود فرهنگ سازماني

ادامه مطلب...
01 فروردين 1390

پروژه

بررسي و شناخت روش هاي تشخيص صلاحيت مهندسان مشاور در ايران وكشورهاي ديگر

ادامه مطلب...
01 فروردين 1390

پروژه

مطالعه توجیهی استفاده از یافته های علمی و پژوهشی در تدوین استانداردهای محصولات

ادامه مطلب...
01 فروردين 1390

پروژه

مطالعه بازار و نحوه ساماندهی فعالان پستی

ادامه مطلب...
01 فروردين 1391

پروژه

فاز دوم تشخيص صلاحيت جامعه مهندسان مشاور

ادامه مطلب...
01 فروردين 1391

پروژه

مسائل و مشکلات سازمانی و مدیریتی، و طرح های پژوهشی، مهندسی و سرمایه گذاری در زمینه های تخصصی مشاور

ادامه مطلب...
01 فروردين 1392

پروژه

بازنگری ساختار مدیریت شرکت سهامی انتشار

ادامه مطلب...
01 فروردين 1393

پروژه

طراحی نظام پاداش بهره وری

ادامه مطلب...
صفحه6 از6