بیانیه چشم انداز

«بنیاد صنعتی ایران در سال 1401 شرکتی معتبر در سطح ملی و بین‌المللی با شرکای راهبردی ملی و منطقه ای و نخستین انتخاب سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور برای دریافت خدمات مشاوره خواهد بود."