فناوری اطلاعات

بنیاد صنعتی ایران با تكیه بر دانش گسترده و تجربه طولانی در زمینه ‏های مدیریت و نظام‏های اطلاعاتی، به منظور بهینه سازی و تکمیل خدمات خود در اجرای فرایندها، به اجرای خدمات زیر در زمینه فن‏اوری اطلاعات می ‏پردازد:

  • تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات سازمانها با استفاده از مدل‏های معماری سازمانی (IT Master Plan)
  • تولید و اجرای سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه، فروش، ارتباط با مشتریان (CRM)، مالی، حقوق‌ودستمزد، مدیریت دانش بر اساس معماری جدید یكپارچه
  • تحلیل، طراحی، پیاده‏سازی، نصب و اجرای نرم‏افزارهای مورد نیاز رشته‌های تخصصی در سازمان‌ها (سیستمهای سفارش مشتری) بر اساس استاندارد های روز RUP
  • نظارت بر اجرای طرح‌های نرم‌افزاری
محتوای بیشتر در این بخش: « مدیریت مهندسی و صنعت »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید